بیماری های قلب اطفال

شناسایی و درمان بیماری‌های قلبی در کودکان: راهنمایی برای والدین

شناسایی و درمان بیماری‌های قلبی در کودکان: راهنمایی برای والدین
مشکلات مربوط به قلب می‌توانند از زمان تولد یا حتی پیش از آن در دوران جنینی آغاز شوند. برخی از ناهنجاری‌های قلبی مادرزادی (که در طول تکامل جنین و شکل‌گیری قلب در رحم مادر رخ می‌دهند) و برخی دیگر در سال‌های ابتدایی زندگی کودک بروز می‌کنند.

شناسایی و درمان بیماری‌های قلبی در کودکان: راهنمایی برای والدین بیشتر بخوانید »